انتخاب و سفارش آنلاین از سوپرمارکت زوپری
انتخاب و سفارش آنلاین از سوپرمارکت زوپری

  • مواد غذایی
  • چاشنی- سبزیجات
  • ترشی- شوری- زیتون

مرتب سازی
فیلتر کردن

زیتون سبز بی‌هسته 2500 گرمی رنگینه

57,000 تومان

زیتون سبز 2500 گرمی رنگینه

50,000 تومان

زیتون پرورده 1000 گرمی آرشیا

43,400 تومان

زیتون سبز بدون‌ هسته ‌1070 گرمی سبز‌دشت

30,700 تومان

زیتون سبز شور اسلایس 700 گرمی آرشیا

29,500 تومان

ترشی انبه 670 گرمی چاشنی

28,500 تومان

زیتون سبز شور بدون هسته 660 گرمی آرشیا

25,700 تومان

زیتون پرورده 500 گرمی آرشیا

25,200 تومان

زیتون شور ‌1070 گرمی سبز‌دشت

24,300 تومان

زیتون سبز با هسته 690 گرمی ورینا

23,500 تومان

ترشی سیر مروارید 670 گرمی چاشنی

22,900 تومان

زیتون شور بدون هسته 630 گرمی بدر

22,900 تومان

زیتون سبز شور با هسته ویژه 660 گرمی آرشیا

22,300 تومان

ترشی سیر گل 660 گرمی آرشیا

19,500 تومان

ترشی سیرگل 670 گرمی چاشنی

19,000 تومان

زیتون سبز اسلایس ممتاز 670 گرمی ورینا

18,500 تومان

زیتون‌ بدون هسته فرآیند شده ‌700 گرمی رنگینه‌

18,200 تومان

زیتون سبز برش خورده 490 گرمی سبزدشت

18,000 تومان

زیتون سبز بی هسته 670 گرمی ورینا

17,500 تومان

زیتون ‌شور ویژه بدون هسته ‌490 گرمی سبز‌دشت

17,200 تومان