انتخاب و سفارش آنلاین از سوپرمارکت زوپری
انتخاب و سفارش آنلاین از سوپرمارکت زوپری

  • مواد غذایی
  • خواربار- خشکبار
  • حبوبات- سویا

مرتب سازی
فیلتر کردن

لوبیا سیاه 800 گرمی لگومین

32,000 تومان

باقلا سبز 450 گرمی خشکپاک

29,000 تومان

ماش 900 گرمی خشکپاک

25,000 تومان

لوبیا چیتی 900 گرمی گلستان

23,900 تومان

لوبیا قرمز 900 گرمی ونوشه

23,900 تومان

لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی خشکپاک

23,000 تومان

لپه باقلا 900 گرمی ونوشه

21,900 تومان

لوبیا چیتی گلستان 900 گرمی

21,510 تومان

لوبیا کشاورزی 900 گرمی ونوشه

21,500 تومان

باقلا زرد 900 گرمی خشکپاک

21,000 تومان

لوبیا کپسولی 900 گرمی خشکپاک

21,000 تومان

لپه 900 گرمی گلزار

20,500 تومان

لوبیا چیتی 900 گرمی خشکپاک

20,500 تومان

لوبیا کشاورزی 900 گرمی سبزدانه

20,000 تومان

لوبیا چیتی 800 گرمی لگومین

20,000 تومان

نخود 900 گرمی ونوشه

18,900 تومان

لپه 900 گرمی ونوشه

18,900 تومان

لوبیا قرمز 800 گرمی لگومین

18,000 تومان

لوبیا قرمز 900 گرمی گلستان

17,900 تومان

لپه 900 گرمی درچیک

17,900 تومان