انتخاب و سفارش آنلاین از سوپرمارکت زوپری
انتخاب و سفارش آنلاین از سوپرمارکت زوپری

  • مواد غذایی
  • خواربار- خشکبار
  • خشکبار

مرتب سازی
فیلتر کردن

پسته احمد آقایی خام 450 گرمی درچیک

110,300 تومان

بادام شور 450 گرمی خشکپاک

110,250 تومان

بادام خام 450 گرمی خشکپاک

110,250 تومان

آجيل مخلوط 450 گرمی درچيک

99,000 تومان

پسته خام کله قوچی 400 گرمی چاپار

96,000 تومان

آجیل چهار مغز 400 گرمی چاپار

87,000 تومان

آجیل شور 450 گرمی دست‌آورد

85,000 تومان

آجيل شيرين 450 گرمی چاپار

76,500 تومان

آجیل ‌شیرین ‌500 گرمی ‌دست‌آورد

75,000 تومان

آجیل شور 450 گرمی چاپار

74,500 تومان

بادام 400 گرمی دست‌آورد

72,000 تومان

آجیل شیرین 450 گرمی درچیک

68,000 تومان

آجیل شور 450 گرمی درچیک

68,000 تومان

آجیل شور 450 گرمی خشکپاک

68,000 تومان

آجیل شیرین 450 گرمی خشکپاک

68,000 تومان

فندق با پوست 400 گرمی خشکپاک

55,000 تومان

بادام درختی شور با پوست 300 گرمی خشکپاک

53,000 تومان

تخمه کدو مشهدی 400 گرمی دست‌آورد

36,500 تومان

تخمه کدو مشهدی 450 گرمی خشکپاک

36,000 تومان

تخمه کدو گوشتی 450 گرمی خشکپاک

36,000 تومان