انتخاب و سفارش آنلاین از سوپرمارکت زوپری
انتخاب و سفارش آنلاین از سوپرمارکت زوپری

  • مواد غذایی
  • خواربار- خشکبار
  • برنج

مرتب سازی
فیلتر کردن

برنج دم سیاه استخوانی 10 کیلویی آقاجانیان

297,200 تومان

برنج طارم درجه یک فریدونکنار 10 کیلویی لذیذدانه

280,000 تومان

برنج طارم ممتاز معطر 10 کیلویی گلستان

259,000 تومان

برنج طارم محلی معطر فریدونکنار 10 کیلویی لذیذ دانه

255,000 تومان

برنج هاشمی 10 کیلویی لذیذ دانه

255,000 تومان

برنج ایرانی 10 کیلویی گلستان

249,000 تومان

برنج مجلسی معطر 10 کیلویی پردیس

239,000 تومان

برنج رمضانی 10 کیلویی کیمیا

189,000 تومان

برنج هاشمی ممتاز معطر 4.5 کیلویی گلستان

149,900 تومان

برنج هاشمی آستانه 5 کیلویی کیمیا

140,000 تومان

برنج هاشمی ایرانی 5 کیلویی خشکپاک

140,000 تومان

برنج هاشمی 5 کیلویی لذیذ دانه

127,500 تومان

برنج طارم محلی معطر فریدونکنار 5 کیلویی لذیذ دانه

127,500 تومان

برنج علی کاظمی 5 کیلویی کیمیا

125,000 تومان

برنج مجلسی معطر 5 کیلویی پردیس

119,900 تومان

برنج هاشمی 4.5 کیلویی پردیس

112,200 تومان

برنج 4.5 کیلویی گلستان

112,200 تومان

برنج طارم معطر شکسته 4.5 کیلویی گلستان

89,900 تومان

برنج هاشمی ممتاز 3 کیلویی خشکپاک

84,000 تومان

برنج دانه بلند هندی 1121 - ده کیلویی خوشبخت

80,000 تومان